Sanne (16)

Reisdeelnemer

"Wat een warm welkom!"

Bijzonder logeeradres

Ik vond het best spannend om bij vreemde mensen in een ander land te logeren, in een huisje dat veel minder luxe is dan mijn eigen huis. Maar het was te gek! Iedereen was super vriendelijk. Iedere avond stonden mijn “zusjes” te dansen in de kamer en wij deden gezellig mee. Bij het afscheid kregen we als aandenken familiefoto’s mee naar huis. Ik zal ze nooit vergeten!
 
- Sanne, reisdeelnemer

Veiligheid

Op reis gaan naar een ontwikkelingsland is een waanzinnige ervaring, maar kan ook risico’s met zich meebrengen. Daarom is veiligheid onze allerhoogste prioriteit. We proberen risico’s te beperken door strenge eisen te stellen aan de gastgezinnen, het eten en drinken en de chauffeurs en busjes die ons vervoeren. Elke reis wordt begeleid door ervaren Nederlandse reisbegeleiders. Op locatie zijn we steeds in het bijzijn van lokale gidsen die vertrouwd zijn met de omgeving en bevolking. 

Meer over veiligheid

Bart (17)

Reisdeelnemer

"Wanneer krijg je nou de kans om op schoolreis naar een ontwikkelingsland te gaan?!"

Aardrijkskundeles in Afrika

Ik wist meteen dat ik me zou aanmelden toen onze aardrijkskundedocent aankondigde dat we mee op reis konden naar Afrika! Wanneer krijg je nou de kans om op schoolreis naar een ontwikkelingsland te gaan?! Doordat je echt een band opbouwt met de bevolking, maak je dingen mee die je normaal als toerist nooit meemaakt!

- Bart, reisdeelnemer

Duurzaam en eerlijk

Fairaway is onderdeel van een stichting. Wij streven dus niet naar het maken van winst. We proberen de kosten van de reizen te beperken om zoveel mogelijk jongeren een kans te geven op deze geweldige ervaring. We vinden het belangrijk om ook zelf duurzaam te handelen. Daarom vliegen we CO2-neutraal, verblijven we bij gastgezinnen en ondersteunen we lokale ontwikkelingsprojecten.

Meer over duurzaam en eerlijk

Peter

Vader

"Het was heerlijk om dagelijks op de hoogte gehouden te worden. We hebben van alle reisverslagen genoten!"

Communicatie

Voor ouders is het natuurlijk best wel spannend als hun zoon of dochter op reis gaat. Daarom vinden we het belangrijk dat zij vooraf, maar vooral ook tijdens de reis, goed worden geïnformeerd over alles wat de groep meemaakt. We doen dit via een gezamenlijke voorbereidingsdag en via dagelijkse reisverslagen. Ook krijgen alle jongeren een lokale simkaart met internet zodat ze kunnen Whatsappen. 

Over Fairaway

Fairaway is onderdeel van jongerenorganisatie Cross Your Borders, die als doel heeft om Nederlandse jongeren spelenderwijs over (hun) grenzen te laten kijken en de wereld te laten ontdekken. We doen dit via het organiseren van interactieve onderwijsprojecten over mondialisering op middelbare scholen in heel Nederland. In de schoolvakanties organiseren we ervaringsreizen naar ontwikkelingslanden. Alle activiteiten worden begeleid door een enthousiast en betrokken jongerenteam.

Meer over Fairaway

Sanne (16)

Travel participant

"What a warm welcome!"

Special accommodation

Ik vond het best spannend om bij vreemde mensen in een ander land te logeren, in een huisje dat veel minder luxe is dan mijn eigen huis. Maar het was te gek! Iedereen was super vriendelijk. Iedere avond stonden mijn “zusjes” te dansen in de kamer en wij deden gezellig mee. Bij het afscheid kregen we als aandenken familiefoto’s mee naar huis. Ik zal ze nooit vergeten!
 
- Sanne, reisdeelnemer

Security

Traveling to a developing country is a crazy experience, but it can also involve risks. That is why safety is our highest priority. We try to limit risks by making strict demands on the host families, the food and drinks, and the drivers and vans that transport us. Each trip is accompanied by experienced Dutch travel guides. On location we are always in the presence of local guides who are familiar with the environment and population.

More about safety

Bart (17)

Travel participant

"When do you get the chance to go to a developing country on a school trip?!"

Geography lesson in Africa

Ik wist meteen dat ik me zou aanmelden toen onze aardrijkskundedocent aankondigde dat we mee op reis konden naar Afrika! Wanneer krijg je nou de kans om op schoolreis naar een ontwikkelingsland te gaan?! Doordat je echt een band opbouwt met de bevolking, maak je dingen mee die je normaal als toerist nooit meemaakt!

- Bart, reisdeelnemer

Sustainable and honest

Fairaway is part of a foundation. We therefore do not strive to make a profit. We try to limit the cost of traveling to give as many young people as possible a chance for this great experience. We think it is important to also act sustainably. That is why we fly CO2 neutral, stay with host families and support local development projects.

More about sustainable and fair

Peter

Father

"It was wonderful to be kept informed on a daily basis. We have enjoyed all travel reports!"

Communication

Voor ouders is het natuurlijk best wel spannend als hun zoon of dochter op reis gaat. Daarom vinden we het belangrijk dat zij vooraf, maar vooral ook tijdens de reis, goed worden geïnformeerd over alles wat de groep meemaakt. We doen dit via een gezamenlijke voorbereidingsdag en via dagelijkse reisverslagen. Ook krijgen alle jongeren een lokale simkaart met internet zodat ze kunnen Whatsappen. 

About Fairaway

Fairaway is part of the youth organization Cross Your Borders, which aims to let Dutch youth playfully (and) to look beyond their borders and let the world discover. We do this by organizing interactive educational projects on globalization in secondary schools throughout the Netherlands. In the school holidays we organize experience trips to developing countries. All activities are supervised by an enthusiastic and committed youth team.

More about Fairaway